สัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สีน้ำเงิน   หมายถึง   สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง      หมายถึง   ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว      หมายถึง    ความบริสุทธิ์       และ
สีเหลือง   หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง

คำขวัญของอาเซี่ยน
“One Vision, One Identity, One Community”
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม ”

เสาหลัก ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองความมั่นคง และด้านสังคมวัฒนธรรมเพื่อจะได้ เสนอข่าวเชิงลึก และช่วยสร้างความ ตระหนักรู้
ให้กับประชาชนในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ มีการพาไป เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Center)
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนประจำจังหวัด ลพบุรี ๑ ใน ๕๔ โรงเรียนตามโครงการดังกล่าว ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสำหรับนักเรียน ครู และประชาชน ซึ่งช่วยผลักดัน การดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียนและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญ
สำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนในอีก ๔ ปีข้างหน้า (๒๕๕๘)

มีสมาคมอาเซียนในประเทศไทยหรือไม
สมาคมอาเซียน -ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2551 เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกับการสร้าง
ประชาคมอาเซียน สมาคมอาเซียนมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่ความร่วมมือของอาเซียนในหมู่ประชาชน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
ในการมุ่งไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนผ่านการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกับอาเซียนต่อ
ประชาชนทั่วประเทศ เป็นช่องทางหนึ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และทำให้อาเซีียนสามารถเข้าถึง ประชาชนพร้อมกับ
สร้างความตระหนัก รู้ว่าพวกเขาล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น ในอนาคต ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ
จะสมัครเป็น สมาชิกสมาคมสามารถติดต่อกับสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย ได้ที่ กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-6435000 ต่อ 4424

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: